top of page
Ontwerp zonder titel.png

Schoolplan

De Wensboom

Een boom als stevige basis om de wensen en dromen van de kinderen tot bloei te laten komen!

In het schoolplan geven wij je - in aanvulling op onze informatiegids - zicht op onze plannen en werkwijze voor de komende vier jaar ten aanzien van een aantal belangrijke punten, zoals de inrichting en kwaliteitsontwikkeling van ons onderwijs, burgerschapsvorming, veiligheid en financiën.

 

Dit plan geeft richting en sturing aan onze school. Tegelijkertijd informeert het de ouders van onze leerlingen en de onderwijsinspectie over hoe wij te werk gaan en aan de wettelijke eisen voldoen.

Hieronder vindt u ons schoolplan.

bottom of page