top of page

Missie

Onze missie is de kinderen de veiligheid te bieden zich op eigen wijze over de volle breedte van het leven te ontwikkelen.

pexels-alexander-kovalev-2871478.jpg

´´Leren en leven vanuit je kern. De grond waarop we staan symboliseert onze omgeving. De wortels voorzien ons van voeding waardoor we kunnen groeien en bloeien. Hoe meer verbinding met onze wortels, hoe steviger ons fundament.´´

pexels-ron-lach-7944412.jpg

Visie

Kinderen weten en voelen van nature heel goed wat zij willen leren en nodig hebben. Het gaat eigenlijk vanzelf. Zeker als volwassenen zorgen voor een stimulerende, inspirerende en veilige omgeving. Wij volgen en begeleiden het kind zodat het kind kan groeien en zijn of haar eigen identiteit kan ontwikkelen.

 

We geven de kinderen de ruimte om te leren over alles wat bij het leven hoort. We geven ze de kans om zichzelf echt te leren kennen. We leren ze stilstaan bij en omgaan met emoties. Dit doen wij vanuit verbinding en vrijheid, waarbij plezier en ruimte voor prutsen een wezenlijk onderdeel zijn.

 

Dit kan ons inziens alleen als er volop ruimte en tijd is voor de leerkracht om het kind te begeleiden. Als er niet gewerkt hoeft te worden met van bovenaf opgelegde generieke doelen, maar er ook ruimte is om procesmatig te werken.

Leren draait volgens ons niet om administratie, prestaties, toetsing en monitoring, maar om het bewandelen van jouw eigen pad vanuit jouw eigen passies en dromen. Leren door vallen en opstaan. Dit alles met respect voor en in verbinding met de natuur.

bottom of page