top of page
pexels-matheus-bertelli-573273.jpg

Onze kernwaarden

Vrijheid

In verbinding

Plezier

Prutsen

Zoals je ziet vormen de 4 beginletters van de kernwaarden het woord VIPP. Dat gaat natuurlijk over iedereen die verbonden is aan de Wensboom. We doen dit met elkaar en ieders bijdrage is van toegevoegde waarde.

pexels-kat-smith-551578.jpg

"Alles wat werkelijk groots en inspirerend is, is gecreëerd door een individu dat kon werken in vrijheid".

- Albert Einstein - 

01

Vrijheid

Bij De Wensboom staat centraal dat een kind zich kan ontwikkelen in vrijheid. Dat betekent dat kinderen bij De Wensboom de mogelijkheid hebben om te kiezen wat ze willen leren en/of hoe ze dat willen doen. Vrijheid betekent: je weg volgen rekening houdend met de grenzen van de ander.

 

Ieder kind en ieder leerproces is uniek. Kinderen mogen hun eigen weg bewandelen en daarmee de richting bepalen die zij gaan. Zij krijgen de ruimte om te groeien en bloeien in verscheidenheid. De kinderen kunnen kiezen waar zij vanuit zichzelf ja tegen willen zeggen. Eigen regie en eigen keuzes maken is essentieel in dit proces. Deze vrijheid en ruimte om keuzes te maken vanuit intrinsieke motivatie bevordert het welbevinden en nodigt uit tot nieuwsgierigheid, ontdekken, leren, rust en ontspanning.

 

Wij stimuleren de kinderen authentiek te zijn en te vertrouwen in wat zij kunnen. Als we dat vertalen in gedrag, dan betekent het dat het gedrag van de kinderen in overeenstemming is met hun gedachten en gevoelens. Een authentiek persoon is trouw aan zijn eigen persoonlijkheid. Die persoonlijkheid mogen zij gaan ontdekken en ontwikkelen. Wij willen hen hierin de ruimte en vrijheid bieden die zij daarvoor nodig hebben.

Dit kunnen wij alleen bereiken door een zo breed mogelijk aanbod van activiteiten aan te bieden en eigen initiatieven van kinderen aan te moedigen. Vanuit inspiratie kunnen zij hun eigenheid ontwikkelen. Op deze wijze stimuleren wij bij De Wensboom de kinderen om op te groeien tot authentieke, (zelf) bewuste volwassenen.

Iedereen is vrij om een eigen levensopvatting, mening, politieke en religieuze overtuiging te hebben. Wij beschermen het recht op integriteit van het lichaam. Kortom: vrijheid voor de verschillende facetten van het leven.

02

Verbinding

In verbinding op weg. Dat is wat wij de kinderen bij de Wensboom meegeven. Welke weg een kind ook kiest, onze missie is geslaagd als het kind kiest vanuit verbinding met zichzelf, de ander en de natuur. 

In de huidige maatschappij zie je veel volwassenen die het contact met hun diepere verlangens zijn kwijtgeraakt. Die hun dromen en verlangens niet kunnen of durven voelen. Zij hebben het afgeleerd om daar contact mee te maken, met alle gevolgen van dien.

Jonge kinderen staan van nature heel goed in contact met hun gevoelens, dromen en verlangens. Wij stimuleren de kinderen bij De Wensboom om daarmee in contact te komen en te blijven. Om dat te gebruiken als kompas voor de rest van hun leven voor een vervuld en missievol bestaan. Een goede verbinding tussen de rechter- (intuïtie & creativiteit) en linkerhersenhelft (ratio) met evenveel waarde en aandacht voor beide aspecten, staat bij ons centraal.

Wij leren de kinderen ten eerste om thuis te komen bij zichzelf. Om in verbinding met hun eigen dromen, verlangens en talenten te leren en groeien. Wij staan regelmatig met elkaar stil bij: Hoe voel ik mij? Waar droom ik van? Wat wil ik leren? Waar word ik blij van? Wat zegt mijn lijf?

Als kinderen hun passies volgen en doen wat bij hun talenten past, gaan ze stralen! Wij willen dat wat er van nature inzit ontwikkelen en volop tot bloei laten komen. We leren kinderen al vroeg te handelen vanuit hun kracht en zo een bezield leven te leiden. Van daaruit kunnen de kinderen ook een goede verbinding maken met elkaar.

Vervolgens is er de verbinding met de ander. ‘’Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder.’’

We leren de kinderen inzien dat ieder kind unieke, eigen talenten heeft en hoe prachtig en krachtig het is om samen activiteiten te doen en te delen. Dat zit in kleine dingen zoals samen spelen, iets moois maken, een angst trotseren of (gedeelde) dromen realiseren. We leren kinderen al vroeg de kracht van samenwerken en goede relaties.

Ten slotte is er de verbinding met de natuur en het grotere geheel. De natuur is goed voor ons. Frisse lucht helpt onze eetlust en slaap te reguleren en zij zorgt voor mentaal welzijn. Wandelen en spelen in de natuur ontspant ons. Tegelijkertijd stimuleert zij onze creativiteit en zintuigen. De natuur zorgt voor gezonde kinderen op alle vlakken. Zoals de natuur goed voor ons zorgt, zorgen wij ook goed voor de natuur. Wij leren de kinderen dat iedereen daar een rol en verantwoordelijkheid in heeft. Het besef dat het begint bij jezelf. Bij de keuzes die kinderen maken, leren we hen deze te maken in verbinding met de natuur. Zo wordt zorgen voor onze planeet een vanzelfsprekend onderdeel van hun leven. In verbinding met de natuur staat daarnaast ook voor meer dan alleen het tastbare. Het staat voor verbinding met de bron van licht en liefde. Iedereen kan dit op eigen persoonlijke wijze ervaren, invullen en er kracht uit putten. 

pexels-anastasia-shuraeva-7671258.jpg

"Verbinding is dé reden waarom we hier zijn, het geeft zin en betekenis aan ons leven".

- Brené Brown - 

pexels-joellen-moths-3372787.jpg

´´Motivatie is een vuur van binnenuit. Als iemand anders dat vuur probeert aan te steken, is de kans groot dat het heel kort zal branden.´´

- Stephen R. Covey -

03

Plezier

Hoe meer plezier kinderen hebben in dat wat ze doen, hoe meer ze ermee aan de slag willen. En hoe meer de kinderen ergens mee aan de slag gaan, hoe meer kennis er wordt opgedaan of vaardigheden aangeleerd. Vaak al zonder dat ze in de gaten hebben dat ze van alles geleerd hebben. Plezier bevordert de intrinsieke motivatie en nieuwsgierigheid, waardoor de kinderen meer open staan om nieuwe dingen te leren.

 

Kinderen ontwikkelen zich op speelse wijze. Ze leren door het leven, met hun innerlijke drijfveer als kompas. Daarom bieden we zoveel mogelijk verschillende soorten activiteiten aan of stimuleren deze. Te denken valt aan sport- en spelactiviteiten, toneel, muziek, kunst, workshops en excursies, maar we laten de kinderen vooral heel veel spelen. Wij moedigen aan om te ondernemen: ga ontdekken, ga op avontuur, gebruik je fantasie en bepaal je eigen richting.

 

Dit is onlosmakelijk verbonden met verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Wat wil het kind zelf leren of ontwikkelen. Dat is verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Daarnaast moet je ook rekening houden met je omgeving, de anderen om je heen en de aarde. We hebben allemaal een stem, een cirkel van invloed en een footprint. We willen kinderen hiervan bewustmaken en er samen voor zorgdragen.

 

Al het bovenstaande betekent ook dat de Wensboom een plek is waar de kinderen met plezier naartoe gaan. Waar aandacht is voor hun gehele persoon, ook voor de binnenwereld. Waar verbinding is met de anderen en vertrouwen in de begeleiders. Zo voelt iedereen zich thuis, welkom en geliefd. Door verbinding met het hart, met onszelf en elkaar kunnen we de gemeenschap creëren. Zo floreren we individueel en gezamenlijk.

04

Prutsen

Ervaren is een onmisbaar aspect in de leercurve van de mens. Experimenteren, ontdekken en uitproberen en dus ook fouten maken. Je groeit ervan; het zorgt voor levenservaring. Veel grote uitvindingen zijn per ongeluk gedaan. Je weet nooit wat je vindt als je gewoon maar eens wat probeert. Daarnaast leer je ook jezelf kennen. Hoe ga je ermee om als het niet loopt zoals je had gewild of verwacht? Wat ging makkelijk en waarbij moest je nog veel prutsen?

 

Prutsen kan de start zijn voor het opdoen van kennis. Waarom werkt dit wel of niet? Waarom werkt het zo? Wat mis ik? Hoe kan het zijn dat het zo gegaan is? En waar vind je die kennis dan weer? Mooie vragen die ingevuld mogen worden. Verder geeft prutsen ruimte om te dromen. Als ik dit en dat doe, wat kan er dan nog komen? Het stimuleert creativiteit en leert probleemoplossend te werken. Kortom, prutsen is goed voor je ontwikkeling!

pexels-cottonbro-3971286.jpg

´´De enige bron van kennis is ervaring´´

- Albert Einstein - 

bottom of page